Nova Scotia Duck Tolling Retriever

 

Labrador Retriever

 

Golden Retriever

 

Flat Coated Retriever

 

Chesapeake Bay Retriever

 

Curly Coated Retriever

 
 
Wzorzec
Hodowle
Reproduktory
Planowane mioty
Szczenięta
 
Wzorzec
Hodowle
Reproduktory
Planowane mioty
Szczenięta
 
Wzorzec
Hodowle
Reproduktory
Planowane mioty
Szczenięta
 
Wzorzec
Hodowle
Reproduktory
Planowane mioty
Szczenięta
 
Wzorzec
Hodowle
Reproduktory
Planowane mioty
Szczenięta
 
Wzorzec
Hodowle
Reproduktory
Planowane mioty
Szczenięta
 

.

.

 

WYMAGANIA HODOWLANE

Do kryć dopuszcza się psa, na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej - REPRODUKTOR, dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Pies nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.

Do hodowli dopuszcza się sukę na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej SUKA HODOWLANA, dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.

Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych wymogów:

a) pies/suka jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR)
b) ukończył/a 18 miesięcy,
c) uzyskanie przez psa po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzech ocen doskonałych, a przez sukę ocen bardzo dobrych - w tym jednej na wystawie międzynarodowej lub klubowej (Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw i innych imprez kynologicznych organizowanych przez wszystkie organizacje zrzeszone w FCI.)
d) został/a prześwietlony/a w kierunku dysplazji biodrowej, a wynik prześwietlenia jest A, B lub C (dla wszystkich psów urodzonych po 01.01.2006. Uwaga ! Nie zezwala się na łączenie psów i suk z wynikiem C.)

Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.

UWAGA

Klub Retrievera zaleca prześwietlenie wszystkich zwierząt używanych w hodowli, zarówno w kierunku dysplazji stawów biodrowych jak i łokciowych.

Zaleca się też dokonywanie badań oczu w kierunku dziedzicznych chorób oczu (OptiGen, prcdPRA, GR_PRA1, GR_PRA2 lub inne badania genetyczne w rasach, w których jest to możliwe).Wykaz lekarzy weterynarii uprawnionych do odczytywania zdjęć rentgenowskich u psów podejrzanych o dysplazję biodrową:

dr Adam Pietroń Centrum Zdrowia MULTI-WET, ul. Gagarina 5, 00-753 Warszawa, tel: 22 841 44 40

Lek.wet. Maciej Gogulski Przychodnia Weterynaryjna, 62-023 Borówiec k/Poznania, ul. Główna 22, tel. 608-244-949

dr Renata Komsta Akademia Rolnicza, Zakład Radiologii i Ultrasonografii, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel. 81 445-61-54

prof. dr hab. Stanisław Koper Akademia Rolnicza, Zakład Radiologii i Ultrasonografii, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel. 81 445-61-54

dr Tadeusz Narojek Gabinet Weterynaryjny, 02-884 Warszawa ul. Puławska 478, tel. 601-478-478

dr hab. Marek Nowicki Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt DOGMED s.c., 10-229 Olsztyn Al.Wojska Polskiego 46, tel.kom. 696-543-497

dr Jan Siembieda Akademia Rolnicza, Klinika Chirurgii Zwierząt, Pl. Grunwaldzki 51, 50-366 Wrocław, tel. 71 320-54-90

dr Grzegorz Wąsiatycz Klinika Weterynaryjna, ul. Księcia Mieszka I 18, 61-689 Poznań, tel. 61-826-71-83, 61-823-09-97, faks 61-826-71-86, e-mail:klinwet@klinwet.pl

Lek. wet. Paweł Benkowski
Przychodnia Weterynaryjna Benkowski & Hajdo, ul. Apisa 1, 81-601 Gdynia, tel. 502-508-863, 58-624-90-00

Lek.wet. Maciej Malec
Przychodnia Weterynaryjna, Al. Zwycięstwa 11, 83-110 Tczew, tel. 58-777-00-33, 602-366-563

Obowiązuje od 26 lipca 2003 r. (z póżniejszymi aktualizacjami)
       Wszelkie prawa zastrzeżone smartcat 2006